رزمایش بزرگ شیفت ایثار با مشارکت کارگران سمنان از ۹ شهریور در مجموعه‌های تولیدی و صنعتی استان سمنان آغاز و این برنامه امروز در شرکت تجیران برگزار شد.