با توجه به سیاست های کلان شرکت در بسط و توسعه عملکرد شرکت در حوزه  های کاری مختلف، دپارتمان طراحی و مهندسی شرکت با هدف برآورده کردن نیازهای داخلی شرکت و ارائه خدمات به صنایع و شرکتهای فعال در زمینه تولید قطعات صنعتی با آماده همکاری میباشد.