محصول جدید شرکت تجیران سه راهی آب موتور EF7 و 405 آماده تولید انبوه می باشد.