شروع همکاری دپارتمان طراحی و مهندسی شرکت تجیران با شرکت دانش بنیان هیوا در خصوص مشاوره برق و اتوماسیون صنعتی

علاقمندان می توانند رزومه این شرکت را از لینک زیر مطالعه فرمایند.

شرح خدمات هیوا

آدرس : سمنان شهرک صنعتی کارگاه های کوچک غدیر واحد – – – 1
تلفن : 19125321117 – 12333336185
www.hivarobotics.ir
hivarobotics@gmail.com